Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin

οι Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας έχουν εκδώσει οδηγίες για άτομα που βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό ως ύποπτα κρούσματα λοίμωξης COVID-19.

Στην κατηγορία ατόμων που υποχρεούνται να περιοριστούν εμπίπτουν όσοι:

 • Επέστρεψαν από χώρα κατηγορίας Γ τις τελευταίες 14 μέρες, ΜΕ ή ΧΩΡΙΣ παρουσία συμπτωμάτων.
 • Αξιολογήθηκαν από τη ομάδα ιχνηλάτησης ως στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος.

Οδηγίες απομόνωσης στο σπίτι

 • Ιδανικά, το άτομο θα πρέπει να διαμένει μόνο του στο σπίτι. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, το ύποπτο κρούσμα απομονώνεται σε ένα δωμάτιο, το οποίο τα υπόλοιπα μέλη δε θα χρησιμοποιούν σε καμία περίπτωση. Εάν υπάρχουν και άλλα ύποπτα ή και επιβεβαιωμένα κρούσματα στο σπίτι θα πρέπει να απομονώνονται ξεχωριστά μεταξύ τους.
 • Το δωμάτιο στο οποίο διαμένει το ύποπτο κρούσμα, θα πρέπει να αερίζεται ικανοποιητικά.
 • Δεν επιτρέπεται η έξοδος από το σπίτι*.
 • Δεν επιτρέπονται οι επισκέψεις.
 • Συστήνεται η χρήση ξεχωριστών οικιακών σκευών. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, τότε να γίνεται απολύμανση πριν και μετά τη από κάθε χρήση με κοινό απορρυπαντικό ή σαπούνι, ξέπλυμα και στέγνωμα.
 • Συστήνεται η χρήση ξεχωριστού μπάνιου και αποχωρητηρίου. Εάν δεν υπάρχει αυτή η ευχέρεια, τότε να γίνεται απολύμανση σύμφωνα με τις οδηγίες των υγειονομικών υπηρεσιών (https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/4_3.pdf).
 • Εάν υπάρχει προγραμματισμένο ταξίδι πριν την αποδέσμευση, ΔΕΝ επιτρέπεται η πραγματοποίησή του. Εξαίρεση μπορεί να γίνει σε περίπτωση που η μόνιμη κατοικία είναι εκτός Κύπρου, πάντοτε σε συνεννόηση με τη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης για ενημέρωση και οδηγίες.
 • Η μετακίνηση επιτρέπεται ΜΟΝΟ σε περίπτωση επείγουσας ιατρικής ανάγκης και κατόπιν επικοινωνίας με τον Προσωπικό Ιατρό ή το 1420. Όπου είναι εφικτό, η μετακίνηση να γίνεται χωρίς συνοδεία και μόνο με προσωπικό όχημα (όχι με λεωφορείο ή ταξί).
 • Μέχρι το τέλος της περιόδου του κατ’ οίκον αυτοπεριορισμού, τα απορρίμματα θα πρέπει να τοποθετούνται σε διπλή σακούλα και να φυλάγονται για 72 ώρες σε ξεχωριστό χώρο από αυτόν της καθορισμένης συλλογής.
 • Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής των πιο πάνω, υπάρχει πρόνοια καραντίνας με επιπρόσθετο κόστος σε ενδεδειγμένο ξενοδοχείο καραντίνας. (Το κόστος αυτό καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Υφυπουργείο Τουρισμού, εάν η στενή επαφή προέκυψε ήταν συνεπιβάτης κρούσματος σε αεροπλάνο και τηλεφωνήθηκε για οδηγίες από λειτουργό του Υπουργείου Υγείας).
 • Αν πρόκειται για ανήλικο, δικαιολογείται ένας μόνο ενήλικας να μείνει μαζί του στην καραντίνα και να ζητήσει πιστοποιητικό απουσίας από την εργασία του, όπως περιγράφεται πιο κάτω. Για τον ενήλικα που θα το επιλέξει, ισχύουν οι ίδιες οδηγίες αυτοπεριορισμού στο σπίτι και απομόνωσης από τους υπόλοιπους συγκατοίκους, όπως ισχύουν και για τον ανήλικο.

Επόμενη ενημέρωση/Αποδέσμευση

 • Η περίοδος απομόνωσης καθορίζεται στις 14 ημέρες**.
 • Η καραντίνα ξεκινά από την τελευταία μέρα επαφής με το κρούσμα και όχι από την ημέρα ενημέρωσης***. Η ημέρα επαφής ορίζεται ως ημέρα μηδέν και οι 14 μέρες ξεκινούν να μετρούν από την επόμενη ημέρα.
 • Λειτουργός του Υπουργείου Υγείας θα επικοινωνήσει τηλεφωνικώς μέσα σε λίγες μέρες για ενημέρωση ως προς τον δειγματοληπτικό έλεγχο, αν πρόκειται για στενή επαφή. Θα δοθούν τηλεφωνικώς οι οδηγίες για τον τόπο και τρόπο μετάβασης. Από τη διαδικασία της ιχνηλάτησης, δικαιολογείται ένα δωρεάν τεστ.
 • Τα άτομα που βρίσκονται σε αυτοπεριορισμό λόγω άφιξής τους από χώρα κατηγορίας Γ είναι υπεύθυνα να επαναλάβουν το τεστ με ιδιωτική πρωτοβουλία τη 12η ημέρα από την άφιξή τους με δικά τους έξοδα (https://www.pio.gov.cy/coronavirus/press/12082020_1.pdf).
 • Για το αποτέλεσμα του τεστ θα ενημερωθείτε εντός 72 ωρών με γραπτό μήνυμα.
 • Ακόμα και εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, εξακολουθεί να ισχύει η καραντίνα και στις δύο περιπτώσεις. Η καραντίνα αίρεται αυτόματα με την πάροδο των 14ων ημερών, εάν και εφόσον το αποτέλεσμα του δειγματοληπτικού ελέγχου είναι αρνητικό.

Προσωπικός Ιατρός

 • Δεν χρειάζεται να ενημερωθεί ο Προσωπικός Ιατρός από την αρχή, παρά μόνο σε περίπτωση ανάπτυξης συμπτωμάτων. Τότε ο ιατρός μπορεί να προγραμματίσει κι άλλη δειγματοληψία εάν θεωρηθεί απαραίτητη.
 • Συστήνεται καθημερινή θερμομέτρηση από το ίδιο το άτομο.
 • Σε περίπτωση που δεν υπάρχει προσωπικός ιατρός, συστήνεται η άμεση εγγραφή. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, μπορεί το άτομο να απευθυνθεί στη γραμμή 1420.

Άδεια ασθενείας

 • Υπάρχει δυνατότητα εξασφάλισης άδειας εργασίας από το Υπουργείο Υγείας σε άτομα που αξιολογήθηκαν ότι είχαν στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα και στα άτομα που ήρθαν από κατηγορία Γ οι οποίοι ταξίδεψαν για επαγγελματικούς λόγους. Το σχετικό αρχείο επισυνάπτεται, αλλά μπορεί να συμπληρωθεί και ηλεκτρονικά με τον πιο κάτω τρόπο:
 • Στη σελίδα pio coronavirus, στην καρτέλα Πληροφορίες / Οδηγίες υπάρχει το αρχείο Αίτημα για έκδοση πιστοποιητικού απουσίας από την εργασία για λόγους Δημόσιας Υγείας.
 • Συμπληρώνεται και αποστέλνεται μετά την πάροδο της καραντίνας με fax (22771496) ή μέσω email (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), όπως αναγράφεται στο έντυπο. Το πιστοποιητικό θα αποσταλεί πίσω με τον ίδιο τρόπο.

Για γενικές πληροφορίες, καλέστε στη γραμμή 1412 (08:00-20:00).

Για τυχόν πρόσθετες οδηγίες και διευκρινίσεις, επικοινωνήστε με την Ομάδα Ιχνηλάτησης (22514241-5)

*Η καραντίνα στο σπίτι ενδέχεται να επιτηρείται είτε με επιτόπιους είτε με τηλεφωνικούς ελέγχους. Τα άτομα που βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό είναι υποχρεωμένα να συμμορφώνονται με το σχετικό διάταγμα. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, θα κρίνονται ποινικά υπεύθυνα.

**Επιστροφή στην εργασία πριν τις 14 ημέρες μπορεί εγκριθεί για επαγγελματίες υγείας και λοιπούς επαγγελματίες σε δημόσια ή ιδιωτικά νοσηλευτήρια μετά από συνεννόηση με τις τοπικές επιτροπές λοιμώξεων ή τον υπεύθυνο ασφαλείας του νοσηλευτηρίου όπου εργάζονται. Δεν εξαιρούνται όμως της κοινωνικής απομόνωσης όσον αφορά τις κοινωνικές και ενδοοικογενειακές τους επαφές.

***Σε περίπτωση που οι στενές επαφές δεν απομονωθούν από το θετικό κρούσμα, τότε αποδεσμεύονται 14 ημέρες από την τελευταία επαφή τους με το κρούσμα από την ημέρα αποδέσμευσης του θετικού κρούσματος από τον λειτουργό αποδέσμευσης.

 NEWCOVIDINSTRUCTION