Η ημέρα αναχώρησής σας από το Ιπποκράτειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο αποφασίζεται από το θεράποντα ιατρό σας, ο οποίος θα ενημερώσει τόσο εσάς όσο και το νοσηλευτικό προσωπικό.

Την ημέρα αυτή βεβαιωθείτε ότι:

  • Σας έχουν δοθεί όλα τα σχετικά έντυπα της αναχώρησής σας μαζί με την ιατρική έκθεση (εξιτήριο).
  • Έχετε συζητήσει με το θεράποντα ιατρό σας τα επόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε μετά την αναχώρησή σας και έχετε κατανοήσει πλήρως τις οδηγίες του.
  • Έχετε επιστρέψει οποιοδήποτε εξοπλισμό του νοσηλευτηρίου τον οποίο ενδεχομένως να έχετε χρησιμοποιήσει.
  • Έχετε διευθετήσει το οποιοδήποτε υπόλοιπο από το κόστος της επέμβασης και νοσηλείας σας. Ο υπεύθυνος  του Τμήματος Υποδοχής & Εξυπηρέτησης Ασθενών θα σας προσκομίσει αναλυτικό τιμολόγιο με όλες τις χρεώσεις των υπηρεσιών, των φαρμάκων και των αναλωσίμων που χρησιμοποιήθηκαν κατά την επέμβαση και νοσηλεία σας.
    Αν έχετε οποιαδήποτε διευκρινιστική ερώτηση, παρακαλείσθε να την υποβάλετε χωρίς δισταγμό. Θα πρέπει στη συνέχεια να τακτοποιήσετε το υπόλοιπο του λογαριασμού σας είτε σε μετρητά, είτε με προσωπική επιταγή ή με πιστωτική κάρτα. Ο λογαριασμός του νοσηλευτηρίου πρέπει να εξοφλείται πλήρως την ημέρα αναχώρησης του ασθενή.
  • Έχετε τακτοποιήσει και τον λογαριασμό σας προς τον προσωπικό σας ιατρό, εαν δεν το έχετε ακόμη πράξει.