Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin

Η διαρκώς ανοδική πορεία του Νοσοκομείου μας και η αναγνώριση του ως ένα από τα σημαντικότερα κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας, οφείλεται πρωτίστως στο Ανθρώπινο Δυναμικό μας. 

Το Ανθρώπινο Δυναμικό αποτελεί το μεγαλύτερο και πιο πολύτιμο κεφάλαιο του Νοσοκομείου μας. Επενδύουμε στον ανθρώπινο παράγοντα και στην επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων, προσφέροντας ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, μια πληθώρα οικειοθελών παροχών, καθώς και συνεχή εκπαίδευση και εξέλιξη.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021
Στο πλαίσιο του Οράματος του Ιπποκράτειου Ιδιωτικού Νοσοκομείου για εξαιρετικές Νοσηλευτικές υπηρεσίες, εξέχουσα θέση έχει η συνεχής κατάρτιση του Νοσηλευτικού & Μαιευτικού µας προσωπικού σχετικά µε τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της υγείας. Απόδειξη αποτελεί η πρόσφατη συμμετοχή και η παρακολούθηση του Νοσηλευτικού και Μαιευτικού μας Προσωπικού εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συνέδριων τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ / ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021
Στο 14ο Πανελλήνιο Επιστημονικό και Επαγγελματικό Νοσηλευτικό συνέδριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 30/9-3/10/2021, είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν διαδικτυακά εξ αποστάσεως μέλη του Νοσηλευτικού Προσωπικού του Παθολογικού/Χειρουργικού Θαλάμου και του Γυναικολογικού / Μαιευτικού Θαλάμου του Νοσοκομείου μας. Το εν λόγω συνέδριο αποτελεί κοιτίδα παρουσίασης των νεότερων δεδομένων ως προς το κλινικό και επιστημονικό επίπεδο διεθνώς αλλά και μια μοναδική ευκαιρία ενημέρωσης και επιμόρφωσης σε νέες πρακτικές ως προς τις εξελίξεις στο χώρο της Νοσηλευτικής. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να διαμορφώσουν πληρέστερη εικόνα των θεμάτων που αναπτύχθηκαν, αφού η Νοσηλευτική δέχεται συνεχείς προκλήσεις. Αυτές τις προκλήσεις οφείλει να παρακολουθεί όλο το Νοσηλευτικό και Μαιευτικό προσωπικό για να ασκήσει αποτελεσματικά τη Νοσηλευτική και Μαιευτική Επιστήμη.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΙΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021
Διατηρώντας μια εξειδικευμένη ομάδα στη διαχείριση των τραυμάτων πίεσης, το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης 41 ωρών παρακολούθησε Νοσηλευτικό προσωπικό από τον Παθολογικό / Χειρουργικό Θάλαμο, το οποίο έχει επιδείξει έως τώρα μεγάλο ενδιαφέρον και ζήλο για το συγκεκριμένο αντικείμενο. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε 7-26 Οκτωβρίου 2021, με εκπαιδευτές την Δρ. Γεωργία Κουλέρμου και τον Επίκουρο Καθηγητή Γεώργιο Βασιλόπουλο. Τα χρόνια τραύματα και έλκη αποτελούν πεδίο υψηλής έντασης γνώσης και παρουσιάζουν υψηλούς ρυθμούς επικαιροποίησης των γνώσεων, σε παγκόσμιο επίπεδο. Το ενδιαφέρον που καταγράφεται παγκοσμίως για την παραγωγή νέων προϊόντων και καινοτόμων θεραπειών στη φροντίδα κυρίως των χρόνιων τραυμάτων είναι ιδιαίτερο υψηλό, γεγονός που έχει καταστήσει την ενσωμάτωση της επαγγελματικής εξειδίκευσης στα χρόνια τραύματα και έλκη αναγκαία. Ως εκ τούτου, η εκπαίδευση, κατάρτιση και περαιτέρω εξειδίκευση των επαγγελματιών υγείας του Νοσοκομείου μας στα χρόνια τραύματα και έλκη τάσσεται ως αναγκαία και πολύ σημαντική για την παροχή εξειδικευμένης φροντίδας στους ασθενείς μας.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 32Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΙΤΗΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ- ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021
Στο 32ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα στις 7-10 Οκτωβρίου 2021, είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν ο Προϊστάμενος των Χειρουργείων μας και ακόμη ένα μέλος της ομάδας του Χειρουργείου. Σκοπός του συνεδρίου ήταν η πληροφόρηση στα νεότερα δεδομένα που αφορούν το ευρύ φάσμα της Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής μέσα από τεκμηριωμένη γνώση βασισμένη σε ενδείξεις. Το επιστημονικό πρόγραμμα συμπεριλάμβανε ομιλίες για θέματα όπως η πρόληψη λοιμώξεων, η ασφάλεια του ασθενούς, η προαγωγή της ψυχικής ευεξίας, αλλά και ενδιαφέρουσες ειδικές διαλέξεις, ερευνητικές εργασίες, κλινικά φροντιστήρια και διαδραστικές συνεδρίες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών που αναδύονται καθημερινά στα πλαίσια της καθημερινής άσκησης της εξειδίκευσης ως Περιεγχειρητικοί Νοσηλευτές.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΟΥ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021
Το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα την ψυχοπροφύλαξη και την εκπαίδευση των μαιών για τη ψυχοσωματική προετοιμασία της εγκύου 40 ωρών πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Κύπρο τον Οκτώβριο / Νοέμβριο 2021. Στο εν λόγω πρόγραμμα συμμετείχαν η Προϊστάμενη του Γυναικολογικού / Μαιευτικού μας θαλάμου και ακόμη ένα μέλος του Μαιευτικού προσωπικού. Ο γενικός σκοπός της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Μαιευτικής Φροντίδας είναι να προσφέρει ευκαιρίες στις μαίες να αναπτύξουν καινούριες δεξιότητες, να διερευνήσουν νέες ανακαλύψεις και τεχνικές ψυχοπροφύλαξης που ισχυροποιούν τις πρακτικές τους ικανότητες και να μεταβάλουν τις στάσεις και τις συμπεριφορές τους, προσαρμόζοντάς τις συνεχώς. Το εν λόγω πρόγραμμα ήταν πολύ δια δραστικό, καθώς οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να κάνουν μικρές παρουσιάσεις και αντάλλαξαν τις εμπειρίες τους ως προς τη μαιευτική φροντίδα και τις μεθόδους ψυχοπροφύλαξης.

Αν σκέφτεσαι για ένα χρόνο, φύτεψε ένα σπόρο. Αν σκέφτεσαι για δέκα χρόνια φύτεψε, ένα δέντρο. Αν σκέφτεσαι για 100 χρόνια, δίδαξε ανθρώπους. Κομφούκιος