Η Διεύθυνση του ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ αναγνωρίζει τη σημασία του Ανθρώπινου Δυναμικού και έχει ως στόχο την ανεύρεση των κατάλληλων ατόμων που μοιράζονται τις ίδιες αρχές και αξίες και που μπορούν να συμβάλουν στο όραμα του Νοσοκομείου.

 • Επενδύουμε διαρκώς στην ατομική και ομαδική βελτίωση του Ανθρώπινου Δυναμικού μας.
 • Εκπαιδεύουμε το Ανθρώπινο Δυναμικό μας.
 • Συνεργαζόμαστε με Πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Κύπρο.
 • Στηρίζουμε φοιτητές κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης και τους καθοδηγούμε στις εργασίες τους.
 • Αξιολογούμε το Ανθρώπινο Δυναμικό μας και αναγνωρίζουμε την προσπάθεια που καταβάλλει καθημερινά.
 • Αναγνωρίζουμε τη σημασίας της υψηλής ποιότητας της εργασιακής ζωής αλλά και την ισορροπία οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
 • Παρέχουμε ασφαλείς και καθαρούς χώρους εργασίας.
 • Παρέχουμε νοσοκομειακή περίθαλψη για τους εργαζομένους και ειδικές τιμές για τις οικογένειες τους.

 

Προσφέρουμε ικανοποιητικό πακέτο απολαβών, άριστες συνθήκες εργασίας και ευκαιρίες ανέλιξης.

Μπορείτε να μας στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα και οποιαδήποτε σχετικά έγγραφα στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
 
Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν άκρως εμπιστευτικές.

 

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε όλες τις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου.
 • Διασφαλίζει ότι ακολουθούνται οποιεσδήποτε οδηγίες δίνονται αναφορικά με την καθαριότητα των δωματίων και των χώρων των θαλάμων και του Νοσοκομείου.
 • Ενεργεί σύμφωνα με τις πολιτικές και διαδικασίες του Τμήματος, οι οποίες βρίσκονται σε εναρμόνιση με το νομοθετικό πλαίσιο και τους κανόνες δεοντολογίας, με γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους ασθενείς και πελάτες του Νοσοκομείου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Εμπειρία σε παρόμοια θέση.
 • Πιστοποιητικό Υγείας εν ισχύ.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εργατικότητα και ικανότητα συλλογικής εργασίας.
 • Υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

-----------------------------------------------------------------------------------

 

ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Διασφαλίζει ότι ακολουθούνται οποιεσδήποτε οδηγίες δίνονται από τους θαλάμους αναφορικά με τη δοσολογία ή διατροφή, αλλεργία ή διατροφική ανάγκη του ασθενούς, ούτως ώστε να παρασκευάζονται τα σωστά φαγητά και συλλέγει εντολές διαιτών από τα νοσηλευτικά τμήματα.
 • Φροντίζει για την ορθή διανομή των δίσκων του προγεύματος, του μεσημβρινού και του βραδινού γεύματος και είναι υπεύθυνος/η για την καθαριότητα, συντήρηση, σωστή χρήση και φύλαξη των μαγειρικών σκευών και λοιπών ειδών εστιάσεως ώς και για την καθαριότητα των χώρων της κουζίνας. 
 • Ευθύνη της τήρησης όλων των κανόνων υγιεινής και των πρακτικών που διασφαλίζουν την υγιεινή και προστατεύουν τα παραγόμενα και διανεμόμενα τρόφιμα από ανεπιθύμητες επιμολύνσεις.
Απαιτούμενα Προσόντα:
 • Εμπειρία σε παρόμοια θέση.
 • Πιστοποιητικό Υγείας εν ισχύ, διαθέτοντας το απαραίτητο βιβλιάριο υγείας.
 • Εμβολιασμός έναντι της ηπατίτιδας Β.
 • Λευκό ποινικό μητρώο.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εργατικότητα και ικανότητα συλλογικής εργασίας.
 • Υπομονή, ομαδικό πνεύμα και ικανότητα διατήρησης θετικής στάσης σε συνθήκες πίεσης.

-----------------------------------------------------------------------------------

 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ  - ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ

ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Εκτέλεση νοσηλευτικών καθηκόντων για τη στήριξη του Ενδοσκοπικού τμήματος, όπως αυτή καθορίζεται από τους ιατρούς, ακολουθώντας τις οδηγίες και τα πρωτόκολλα του Νοσοκομείου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα στη Νοσηλευτική.
 • Εγγεγραμμένος Νοσηλευτής Γενικής Νοσηλευτικής βάσει του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου.
 • Εν ισχύ άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
 • Λευκό ποινικό μητρώο.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα.
 • Υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

------------------------------------------------------------------------------------

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ  - ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ / ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Εκτέλεση γενικών νοσηλευτικών καθηκόντων, περιλαμβανομένης και της εφαρμογής της θεραπείας των ασθενών, όπως αυτή καθορίζεται από τους θεράποντες ιατρούς, ακολουθώντας τις οδηγίες και τα πρωτόκολλα του Νοσοκομείου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα στη Νοσηλευτική.
 • Εγγεγραμμένος Νοσηλευτής Γενικής Νοσηλευτικής βάσει του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου.
 • Εν ισχύ άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
 • Λευκό ποινικό μητρώο.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα.
 • Υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

------------------------------------------------------------------------------------

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα στη Νοσηλευτική.
 • Εγγεγραμμένος Νοσηλευτής Γενικής Νοσηλευτικής βάσει του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου.
 • Εν ισχύ άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
 • Λευκό ποινικό μητρώο.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα.
 • Υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
 • Προηγούμενη πείρα θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

------------------------------------------------------------------------------------

ΜΑΙΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ /ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ

 Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα στη Μαιευτική.
 • Εγγεγραμμένη Μαία στο Μητρώο Μαιών Κύπρου βάσει του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου.
 • Εν ισχύ άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
 • Λευκό ποινικό μητρώο.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα.
 • Υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

------------------------------------------------------------------------------------

ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ 

ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

 • Διεκπεραίωση ακτινολογικών εξετάσεων χρησιμοποιώντας τα συστήματα απεικόνισης που διαθέτει το Νοσοκομείο.
 • Γραπτή διάγνωση των απεικονιστικών εξετάσεων.
 • Επικοινωνία και συζήτηση των αποτελεσμάτων με τους κλινικούς γιατρούς.
 • Προγραμματίζει, οργανώνει, επιβλέπει, συντονίζει, ελέγχει και καθοδηγεί κατώτερο προσωπικό.
 • Ενεργεί σύμφωνα με τις πολιτικές και διαδικασίες του Τμήματος, οι οποίες  βρίσκονται σε εναρμόνιση με το νομοθετικό πλαίσιο και τους κανόνες δεοντολογίας, με γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους ασθενείς και πελάτες του Νοσοκομείου.
 • Συνεργασία με τους συναδέλφους, υφιστάμενους, προϊστάμενους, συνεργάτες, Ιατρούς, ασθενείς και με όποιους έρχεται κατά καιρούς σε επαφή.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Κάτοχος αναγνωρισμένου Πτυχίου Ακτινοδιαγνωστικής.
 • Εγγεγραμμένος/η στον Παγκύπριο Ιατρικό Συμβούλιο.
 • Προηγούμενη εμπειρία απαραίτητη.
 • Λευκό ποινικό μητρώο.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας, στο γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Πολύ καλή γνώση και χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα.
 • Υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
 • Διαχείριση ασθενών και δύσκολων καταστάσεων.
 • Διαχείριση της ομάδας.
 • Άριστες Διαπροσωπικές δεξιότητες καθώς και δεξιότητες επικοινωνίας.
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.