Η Διεύθυνση του ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ αναγνωρίζει τη σημασία του Ανθρώπινου Δυναμικού και έχει ως στόχο την ανεύρεση των κατάλληλων ατόμων που μοιράζονται τις ίδιες αρχές και αξίες και που μπορούν να συμβάλουν στο όραμα του Νοσοκομείου.

 • Επενδύουμε διαρκώς στην ατομική και ομαδική βελτίωση του Ανθρώπινου Δυναμικού μας.
 • Εκπαιδεύουμε το Ανθρώπινο Δυναμικό μας.
 • Συνεργαζόμαστε με Πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Κύπρο.
 • Στηρίζουμε φοιτητές κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης και τους καθοδηγούμε στις εργασίες τους.
 • Αξιολογούμε το Ανθρώπινο Δυναμικό μας και αναγνωρίζουμε την προσπάθεια που καταβάλλει καθημερινά.
 • Αναγνωρίζουμε τη σημασίας της υψηλής ποιότητας της εργασιακής ζωής αλλά και την ισορροπία οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
 • Παρέχουμε ασφαλείς και καθαρούς χώρους εργασίας.
 • Παρέχουμε νοσοκομειακή περίθαλψη για τους εργαζομένους και ειδικές τιμές για τις οικογένειες τους.

 

Προσφέρουμε ικανοποιητικό πακέτο απολαβών, άριστες συνθήκες εργασίας και ευκαιρίες ανέλιξης.

Μπορείτε να μας στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα και οποιαδήποτε σχετικά έγγραφα στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
 
Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν άκρως εμπιστευτικές.

 

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

 • Κωδικοποίηση Νοσηλευτικών Περιστατικών εντός του καθορισμένοι χρόνου απαίτησης και άλλα συναφή καθήκοντα που εμπίπτουν του τμήματος Κλινικής Κωδικοποίησης & Χρεώσεων.
 • Παρακολούθηση των ιατρικών φακέλων των ασθενών για να ολοκληρώνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες ανά περιστατικό πρότού γίνει η απαίτηση στο σύστημα. (π.χ. αποτελέσματα εξετάσεων, αποτελέσματα βιοψίας κλπ.) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πτυχίο Νοσηλευτικής θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν).
 • Πιστοποιητικό Επιτυχίας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα την κλινική κωδικοποίηση βάση της νέας έκδοσης του συστήματος DRG V2.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.
 • Ομαδικό πνεύμα, προσαρμοστικότητας, αξιοπιστία και εχεμύθεια.
 • Προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση απαραίτηση.

------------------------------------------------------------------------------------

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ  - ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ / ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Εκτέλεση γενικών νοσηλευτικών καθηκόντων, περιλαμβανομένης και της εφαρμογής της θεραπείας των ασθενών, όπως αυτή καθορίζεται από τους θεράποντες ιατρούς, ακολουθώντας τις οδηγίες και τα πρωτόκολλα του Νοσοκομείου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα στη Νοσηλευτική.
 • Εγγεγραμμένος Νοσηλευτής Γενικής Νοσηλευτικής βάσει του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου.
 • Εν ισχύ άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
 • Λευκό ποινικό μητρώο.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα.
 • Υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

------------------------------------------------------------------------------------

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα στη Νοσηλευτική.
 • Εγγεγραμμένος Νοσηλευτής Γενικής Νοσηλευτικής βάσει του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου.
 • Εν ισχύ άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
 • Λευκό ποινικό μητρώο.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα.
 • Υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
 • Προηγούμενη πείρα θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

------------------------------------------------------------------------------------

ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ 

ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

 • Διεκπεραίωση ακτινολογικών εξετάσεων χρησιμοποιώντας τα συστήματα απεικόνισης που διαθέτει το Νοσοκομείο.
 • Γραπτή διάγνωση των απεικονιστικών εξετάσεων.
 • Επικοινωνία και συζήτηση των αποτελεσμάτων με τους κλινικούς γιατρούς.
 • Προγραμματίζει, οργανώνει, επιβλέπει, συντονίζει, ελέγχει και καθοδηγεί κατώτερο προσωπικό.
 • Ενεργεί σύμφωνα με τις πολιτικές και διαδικασίες του Τμήματος, οι οποίες  βρίσκονται σε εναρμόνιση με το νομοθετικό πλαίσιο και τους κανόνες δεοντολογίας, με γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους ασθενείς και πελάτες του Νοσοκομείου.
 • Συνεργασία με τους συναδέλφους, υφιστάμενους, προϊστάμενους, συνεργάτες, Ιατρούς, ασθενείς και με όποιους έρχεται κατά καιρούς σε επαφή.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Κάτοχος αναγνωρισμένου Πτυχίου Ακτινοδιαγνωστικής.
 • Εγγεγραμμένος/η στον Παγκύπριο Ιατρικό Συμβούλιο.
 • Προηγούμενη εμπειρία απαραίτητη.
 • Λευκό ποινικό μητρώο.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας, στο γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Πολύ καλή γνώση και χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα.
 • Υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
 • Διαχείριση ασθενών και δύσκολων καταστάσεων.
 • Διαχείριση της ομάδας.
 • Άριστες Διαπροσωπικές δεξιότητες καθώς και δεξιότητες επικοινωνίας.
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.