Ασφάλεια: 
Το νοσηλευτήριό μας εφαρμόζει σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων και Εκτάκτων Καταστάσεων. Όλο το προσωπικό μας είναι εκπαιδευμένο στην αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων. Σε περίπτωση που προκύψει μια έκτακτη κατάσταση, παραμείνετε ψύχραιμοι και ακολουθείστε τις οδηγίες του προσωπικού.

Χώρος στάθμευσης :
Υπάρχει χώρος στάθμευσης εντός του κτιρίου του νοσοκομείου καθώς και στην οδό Μαχαιρά (έναντι αντιτίμου).

Καφετέρια:
Στο υπόγειο (-1) λειτουργεί καφετέρια Hippo Cafe καθημερινά εκτός Κυριακής.