Στόχος μας είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών μας. Λαμβάνοντας υπόψη πόσο ξεχωριστό είναι το κάθε περιστατικό, παρέχουμε την υψηλότερη εξατομικευμένη φροντίδα στον κάθε ασθενή.

Πολύ σημαντικό ρόλο στη βελτίωση των υπηρεσιών μας παίζει η δική σας άποψη. Οι όποιες παρατηρήσεις/προτάσεις που ενδεχομένως έχετε παρακαλείστε να υποβάλετε, καθόσον μπορούν να βελτιώσουν την υψηλή ποιότητα της φροντίδας που θα λάβετε κατά τη διάρκεια της νοσηλείας σας, ή τυχόν μελλοντικής παραμονής σας στο Νοσηλευτήριο. Θα το εκτιμούσαμε λοιπόν ιδιαίτερα αν συμπληρώνατε το σχετικό ερωτηματολόγιο, το οποίο έχουμε ετοιμάσει και είναι διαθέσιμο στους θαλάμους και στο Γραφείο Υποδοχής & Εξυπηρέτησης Ασθενών, βοηθώντας μας έτσι στη διαμόρφωση ή βελτίωση των υπηρεσιών μας. Τα ερωτηματολόγια τυγχάνουν εχέμυθου και υπεύθυνου χειρισμού από τους αρμόδιους.

 

Η γνώμη σας μετρά!