Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιπποκράτειου Ιδιωτικού Νοσοκομείου στο παρόν στάδιο βρίσκεται εκτός λειτουργίας, λόγω αναδιοργάνωσής της. Αναμένεται η επαναλειτουργία της σύντομα.

Οι ανάγκες των ασθενών μας που χρήζουν αυξημένης παρακολούθησης αντιμετωπίζονται στην Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας που λειτουργεί με δύο κλίνες. Είναι πλήρως εξοπλισμένη με σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και υποστηρίζεται επί 24ωρου βάσεως από έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό.