Η ημέρα αναχώρησής σας από το Ιπποκράτειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο αποφασίζεται από το θεράποντα ιατρό σας, ο οποίος θα ενημερώσει τόσο εσάς όσο και το νοσηλευτικό προσωπικό.

Την ημέρα αυτή βεβαιωθείτε ότι:

  • Σας έχουν δοθεί όλα τα σχετικά έντυπα της αναχώρησής σας μαζί με την ιατρική έκθεση (εξιτήριο).
  • Έχετε συζητήσει με το θεράποντα ιατρό σας τα επόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε μετά την αναχώρησή σας και έχετε κατανοήσει πλήρως τις οδηγίες του.
  • Έχετε επιστρέψει οποιοδήποτε εξοπλισμό του νοσηλευτηρίου τον οποίο ενδεχομένως να έχετε χρησιμοποιήσει.