Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών - Υπηρεσία Ασθενοφόρων

Στο παρόν στάδιο, το Τμήμα Επείγοντων Περιστατικών του Ιπποκράτειου Ιδιωτικού Νοσοκομείου βρίσκεται εκτός λειτουργίας, λόγω αναδιοργάνωσης.

Από τις 8:00 – 20:00 οι ασθενείς με έκτακτο και οξύ πρόβλημα υγείας μπορούν να εξυπηρετούνται μέσω των ιατρών που λειτουργούν εντός του νοσηλευτηρίου μας.

Το Ιπποκράτειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο διαθέτει 2 ασθενοφόρα για τη μεταφορά ασθενών στο νοσηλευτήριο μας, σε άλλα νοσηλευτήρια, σε διαγνωστικά κέντρα, σε οίκους ευγηρίας και σε κέντρα αποκατάστασης. Οι μεταφορές πραγματοποιούνται είτε για άμεσα και επείγοντα περιστατικά, είτε με προγραμματισμένα ραντεβού.

Η υπηρεσία των ασθενοφόρων μας ξεχωρίζει καθώς:

  • Παρέχεται διακομιδή και αμεσότητα όλο το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
  • Τα ασθενοφόρα είναι εξοπλισμένα με όλο τον αναγκαίο ιατρικό εξοπλισμό.
  • Στελεχώνονται με εξειδικευμένο νοσηλευτικό πλήρωμα.
  • Οι ασθενείς συνοδεύονται από ιατρό, αν κριθεί απαραίτητο.
  • Γίνεται μεταφορά ασθενών σε όλη την Κύπρο.

Γραμμή άμεσης επικοινωνίας +357 22 502151 ή +357 22 502000