Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin

Το Υπουργείο Υγείας έχει εκδώσει διάταγμα με τις πιο κάτω πρόνοιες που από την 11.12.2020, 06.00π.μ. μέχρι την 31.12.2020 και ώρα 05.00π.μ. ισχύουν τα ακόλουθα για τις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου:

(α) Απαγορεύεται η μετακίνηση προσώπων από τις 21.00 μ.μ. μέχρι τις 05.00 π.μ., εξαιρουμένων των ακόλουθων περιπτώσεων:

(i) μετάβαση από και προς τους χώρους εργασίας, καθώς και για σκοπούς εργασίας με τη χρήση του Εντύπου Βεβαίωσης Κυκλοφορίας Εργαζομένου, ,

(ii) μετάβαση σε ιατρικό κέντρο ή νοσηλευτήριο ή φαρμακείο ή κτηνίατρο για επείγοντα ιατρικά περιστατικά, και

(iii) διακίνηση κυνηγών προς και εντός μη απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου, όπως καθορίζονται στους περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμους του 2003 έως 2017, από τις 03.00 π.μ., μόνο κατά τις επιτρεπόμενες ημέρες κυνηγίου. Νοείται ότι, οι κυνηγοί πρέπει να μεταφέρουν μαζί τους την άδεια κυνηγίου για σκοπούς ελέγχου.

(β) Εξαιρουμένων των χώρων εστίασης στους Αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου, καθώς και εξαιρουμένων των χώρων εστίασης εντός ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων, οι οποίοι δύνανται να λειτουργούν μέχρι τις 21.00 μ.μ. υπό τους όρους (i) έως (iv) της επιφύλαξης, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των χώρων εστίασης όπως εστιατόρια, ταβέρνες, καφετέριες, μπυραρίες, σνακ-μπαρ και μπαρ, καφενεία και χώροι εστίασης εντός εμπορικών κέντρων, κυλικείων ή/και αθλητικών ομίλων, πολιτιστικών ομίλων, σωματείων, συλλόγων κλπ., με εξαίρεση τις υπηρεσίες τους που αφορούν σε take away, η οποία διενεργείται μόνο μέχρι τις 20.30 μ.μ., καθώς και τις υπηρεσίες τους που αφορούν σε κατ΄ οίκον διανομή.

Νοείται ότι, οι υπηρεσίες εντός των χώρων εστίασης των ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων, παρέχονται υπό τους ακόλουθους όρους:

(i) μόνο για την εξυπηρέτηση προσώπων που διανυκτερεύουν στα εν λόγω ξενοδοχεία ή/και τουριστικά καταλύματα και νοουμένου ότι εξυπηρετούνται αποκλειστικά και μόνο σε τραπεζοκαθίσματα, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας,

(ii) η λειτουργία και χρήση των μπαρ εντός των χώρων εστίασης, περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο για την προπαρασκευή φαγητών ή ποτών από τους εργαζομένους και απαγορεύεται η απευθείας εξυπηρέτηση από το μπαρ,

(iii) ο μέγιστος αριθμός προσώπων ανά τραπέζι είναι έξι (6) πρόσωπα, και

(iv) ο μέγιστος αριθμός προσώπων που δύναται να εξυπηρετείται σε χώρους εστίασης εντός ξενοδοχείων ή/και τουριστικών καταλυμάτων, καθορίζεται στα 40 πρόσωπα σε εσωτερικούς χώρους και 80 πρόσωπα σε εξωτερικούς χώρους, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται το μέτρο του ενός προσώπου ανά 3 τ.μ., κατ’ ελάχιστο, για εσωτερικούς χώρους και 2 τ.μ., κατ’ ελάχιστο, για εξωτερικούς χώρους και τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας. Νοείται περαιτέρω ότι η λειτουργία των νυκτερινών κέντρων, δισκοθηκών, κέντρων διασκέδασης και μουσικοχορευτικών χώρων, ευρίσκεται σε αναστολή,

(γ) Απαγορεύονται οι μαζικές και άλλες εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις, παρελάσεις, συναυλίες, πανηγύρια, περιλαμβανομένων και χριστουγεννιάτικων παζαριών καθώς και παρεμφερών εκδηλώσεων, φεστιβάλ σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους,

(δ) Απαγορεύονται οι συναθροίσεις πέραν των δύο ατόμων, εξαιρουμένων των ανήλικων τέκνων που συνοδεύουν τους γονείς τους, σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους συνάθροισης, όπως πάρκα, πλατείες, προαύλια εκκλησιών και άλλων θρησκευτικών χώρων, φράγματα, εκδρομικούς χώρους, παραλίες, πεζόδρομους και μαρίνες, κλπ.: Νοείται ότι, εξαιρούνται οι οικίες καθώς και οποιοιδήποτε άλλοι χώροι καθορίζονται στις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας,

(ε) Επιτρέπεται η παρουσία μέχρι 10 προσώπων σε οικίες, περιλαμβανομένων των ανήλικων τέκνων,

(στ) Απαγορεύεται η παρουσία πιστών κατά τον εκκλησιασμό ή /και άλλων μορφών θρησκευτικής λατρείας. Νοείται ότι, την ευθύνη για συμμόρφωση έχει το πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία με βάση το εσωτερικό θεσμικό πλαίσιο της θρησκείας και/ή δόγματος είναι υπεύθυνα του συγκεκριμένου χώρου λατρείας,

(ζ) Επιτρέπεται η ατομική προσευχή σε εκκλησίες, τεμένη και άλλους θρησκευτικούς χώρους λατρείας, εκτός των ωρών που τελείται εκκλησιασμός ή/και άλλες θρησκευτικές τελετές και νοουμένου ότι εντός του χώρου θρησκευτικής λατρείας δεν παρευρίσκονται πέραν των 10 προσώπων ταυτόχρονα,

(η) Επιτρέπεται η τέλεση γάμων, βαπτίσεων, κηδειών με μέγιστο αριθμό τα 10 πρόσωπα,

(θ) Απαγορεύεται η διεξαγωγή γευμάτων ή/και δείπνων για γάμους και βαφτίσεις, καθώς και για οποιεσδήποτε άλλες εκδηλώσεις, εξαιρουμένων αυτών που διεξάγονται σε οικία και με μέγιστο αριθμό τα 10 πρόσωπα περιλαμβανομένων των ανήλικων τέκνων,

(ι) Απαγορεύονται τα επισκεπτήρια σε νοσηλευτήρια, κλινικές, ιατρικά και διαγνωστικά κέντρα,

(κ) Απαγορεύονται τα επισκεπτήρια σε οίκους ευγηρίας, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, κέντρα χρονίως πασχόντων, δομές και ξενώνες φιλοξενίας ευπαθών ομάδων, ξενώνες μεταβατικής φιλοξενίας αστέγων, κέντρα ημέρας, δομές παιδικής προστασίας, εξαιρουμένων των επισκέψεων σε πρόσωπα με αναπηρία, όπου κάθε ένοικος μπορεί να δεχτεί δύο επισκέψεις τη βδομάδα και σε εξαιρετικά αναγκαίες περιπτώσεις εξετάζονται από τον αρμόδιο κοινωνικό λειτουργό αιτήματα για πρόσθετες επισκέψεις,

(λ) Αναστέλλεται η λειτουργία υπαίθριων και κλειστών θεάτρων, αιθουσών θεαμάτων και κινηματογράφων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους,

(μ) Αναστέλλεται η λειτουργία παιδότοπων, λούνα πάρκ και θεματικών πάρκων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους,

(ν) Αναστέλλεται η διεξαγωγή συνεδρίων, εμπορικών και εικαστικών εκθέσεων, συνελεύσεων, κλπ,

(ξ) Αναστέλλεται η λειτουργία κατασκηνωτικών χώρων,

(ο) Οι συνελεύσεις/εκλογές Συντεχνιών εγγεγραμμένων με βάση τους περί Συντεχνιών Νόμους του 1965-1996, δύναται να πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα, μετά από έγκριση της Εφόρου Συντεχνιών,

(π) Ο ανώτατος αριθμός επιβατών που δύνανται να μεταφέρουν όλα τα λεωφορεία τακτικών επιβατών με κόμιστρο ανά επιβάτη, καθώς και όλα τα μέσα δημόσιων μεταφορών και/ή ιδιωτικών μεταφορών, σε συνάρτηση με τη χωρητικότητά τους, καθορίζεται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες εκδίδονται από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Nοείται ότι, η χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου είναι υποχρεωτική από τους εργαζόμενους και επιβάτες σε όλα τα μέσα μεταφοράς.

(ρ) Αναστέλλεται η λειτουργία κλειστών εμπορικών κέντρων. Νοείται ότι, όλες οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον,

(σ) Επιτρέπεται η λειτουργία των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, υπερκαταστημάτων και πολυκαταστημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται το μέτρο του ενός προσώπου ανά 10 τ.μ. κατ΄ ελάχιστον, ωφέλιμου χώρου και υπό την προϋπόθεση ότι στα υπερκαταστήματα, πολυκαταστήματα και μεγάλα καταστήματα πέραν των 500 τ.μ. θα διασφαλίζεται έλεγχος με την παρουσία εξουσιοδοτημένου προσώπου του καταστήματος στην είσοδο του καταστήματος για τη μη υπέρβαση του μέγιστου αριθμού φυσικής παρουσίας πελατών,

(τ) Οι λαϊκές αγορές λειτουργούν στο 50% της χωρητικότητάς τους και τηρουμένης απόστασης του 1.5 μέτρου μεταξύ των προσώπων και τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας,

(υ) Επιτρέπεται η λειτουργία επιχειρήσεων τυχερών παιγνίων και στοιχημάτων, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας και της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων και υπό τις προϋποθέσεις ότι τηρείται το μέτρο του ενός προσώπου ανά 10 τ.μ. κατ’ ελάχιστον και ότι οι πελάτες παραμένουν στην επιχείρηση μόνο για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα συμπλήρωσης και κατάθεσης του δελτίου στοιχήματος ή πληρωμής κερδών,

(φ) Αναστέλλεται η λειτουργία των καζίνο,

(χ) Αναστέλλεται η λειτουργία των κολυμβητηρίων, εξαιρούμενης της χρήσης από πρόσωπα με αναπηρίες για θεραπευτική άσκηση ή για προπονήσεις μέχρι 4 προσώπων, συμπεριλαμβανομένου του προπονητή,

(ψ) Τα γυμναστήρια, κολυμβητήρια, κέντρα ευεξίας και λοιπές παρεμφερείς υποδομές εντός των ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων, δύνανται να λειτουργούν αποκλειστικά για εξυπηρέτηση των προσώπων που διανυκτερεύουν στα εν λόγω ξενοδοχεία ή/και τουριστικά καταλύματα,

(ω) Αναστέλλεται η λειτουργία των γυμναστηρίων, σχολών χορού, καθώς και σχολών άλλων αθλημάτων. Νοείται ότι, επιτρέπεται η προσωπική εκγύμναση ή/και προπόνηση στις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, νοουμένου ότι οι μετέχοντες δεν υπερβαίνουν τα δύο άτομα, συμπεριλαμβανομένου του γυμναστή/προπονητή,

(ωα) Αναστέλλεται η λειτουργία και η χρήση κλειστών και ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων, εξαιρουμένων των ακόλουθων περιπτώσεων:

(i) της λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων αποκλειστικά και μόνο για χρήση από πρόσωπα ή ομάδες έως τεσσάρων προσώπων, συμπεριλαμβανομένου του προπονητή και χωρίς την παρουσία θεατών, (ii) της λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων για προπονήσεις και αγώνες, χωρίς την παρουσία θεατών, για τα πρωταθλήματα των ομάδων Α΄, Β΄ και Γ΄ Κατηγορίας και εθνικών ομάδων, με την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, και (iii) της λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων για προπόνηση αθλητών και αθλητριών υψηλής επίδοσης, οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού με τη συμμετοχή μέχρι 4 ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του προπονητή, όπως αθλητές και αθλήτριες που έχουν εξασφαλίσει ή διεκδικούν πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες και/ή συμπεριλαμβάνονται στους Σχεδιασμούς Υψηλής Επίδοσης και Ταλέντου του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού,

(ωβ) Απαγορεύονται όλες οι ομαδικές αθλητικές και κοινωνικές δραστηριότητες για πρόσωπα κάτω των 18 ετών. Νοείται ότι, επιτρέπεται η διεξαγωγή των αθλητικών ή/και κοινωνικών δραστηριοτήτων με φυσική παρουσία μόνο δύο προσώπων, περιλαμβανομένου του προπονητή/εκπαιδευτή, καθώς και η διεξαγωγή τους μέσω εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης,

(ωγ) Αναστέλλεται από την 14η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 06.00 π.μ. η λειτουργία όλων των ιδιωτικών φροντιστηρίων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών κέντρων για πρόσωπα κάτω των 18 ετών. Νοείται ότι, επιτρέπεται η διεξαγωγή των φροντιστηρίων με φυσική παρουσία μόνο δύο προσώπων, περιλαμβανομένου του εκπαιδευτή καθώς και η διεξαγωγή τους μέσω εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης,

(ωδ) Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου τροφίμων, εξυπηρετούν κατά τις καθημερινές ημέρες, το Σάββατο και τις Κυριακές (όπου ισχύει) από την ώρα έναρξης της λειτουργίας τους έως τις 9.00 π.μ., αποκλειστικά και μόνο πρόσωπα (i) εξήντα πέντε ετών και άνω, και (ii) με αναπηρίες,

(ωε) Ο μέγιστος αριθμός προσώπων που δύνανται να παρευρίσκονται στα Δικαστήρια και στις αίθουσες αυτών καθορίζεται με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ανώτατου Δικαστηρίου,

(ωστ) Οι λιμένες της Δημοκρατίας λειτουργούν μόνο για εμπορικές συναλλαγές και δραστηριότητες και απαγορεύεται η αποβίβαση επιβατών κρουαζιερόπλοιων,

(ωζ) Απαγορεύεται η είσοδος και/ή έξοδος από τα κέντρα υποδοχής, φιλοξενίας και κράτησης αιτητών ασύλου οποιουδήποτε προσώπου, πλην της εισόδου των νεοεισερχομένων αιτητών ασύλου. Νοείται ότι, επιτρέπεται η είσοδος και/ή έξοδος από τα εν λόγω κέντρα για τους εργαζόμενους και η κατ’ εξαίρεση είσοδος και/ή έξοδος για ανθρωπιστικούς και/ή ιατρικούς λόγους και/ή για άλλους σοβαρούς λόγους, όπως για σκοπούς πρόσβασης στο Δικαστήριο, κατόπιν σχετικής άδειας του Υπουργού Εσωτερικών,

(ωη) Πρόσωπο, το οποίο αφικνείται και/ή εισέρχεται παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας παραμένει για 14 ημέρες από την άφιξή του σε χώρους υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα) που υποδεικνύει η Δημοκρατία. Νοείται ότι, αιτητές ασύλου, οι οποίοι εισέρχονται, τοποθετούνται και/ή υποχρεούνται να διαμένουν στα κέντρα υποδοχής, φιλοξενίας και/ή κράτησης αιτητών ασύλου τίθενται σε χώρους υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα) για 14 ημέρες, πριν την οποιαδήποτε επαφή τους με τους ήδη υφιστάμενους διαμένοντες και ακολουθείται, σε κάθε περίπτωση, το σχετικό ιατρικό πρωτόκολλο,

(ωθ) Επιτρέπεται η διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων και/ή συνεδριάσεων Κρατικών Αρχών και/ή συνεδριάσεων Αρχών και/ή Yπηρεσιών και/ή Οργάνων και/ή Σωμάτων, νοουμένου ότι τηρούνται οι κατευθυντήριες οδηγίες ασφάλειας και υγείας, οι οποίες εκδίδονται από το Υπουργείο Υγείας,

(ωι) Με ισχύ από την 14η Δεκεμβρίου 2020, η λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών Λυκείων, Τεχνικών Σχολών, Ανωτέρων και Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων διενεργείται με εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση: Νοείται ότι, σε περιπτώσεις όπου είναι άκρως απαραίτητη η φυσική παρουσία φοιτητών Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, για σκοπούς διεξαγωγής εργαστηριακών μαθημάτων για προετοιμασία των φοιτητών για εξετάσεις, δύναται να διεξάγονται εργαστηριακά μαθήματα με φυσική παρουσία, τηρουμένων των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Οι επιχειρήσεις, οι οποίες ευρίσκονται σε αναστολή δύνανται να εκτελούν διοικητικής φύσεως εργασία ή/και άλλες εργασίες κεκλεισμένων των θυρών.

Όλες οι επιχειρήσεις η λειτουργία των οποίων δεν ευρίσκεται σε αναστολή, λειτουργούν τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών ασφάλειας και υγείας του Υπουργείου Υγείας ή/και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργείων/Αρχών.